S°lvhaven's Elleville Edna

Edna har inntatt i sitt nye hjem.

 

 

Eier: Ann Kristin og Dankert Larsen, Gran

 

Stamtavle - Resultater - Bilder

Copyright (c) 2006 by Corinna Keddeinis, www.solvhaven.no